کود خشک چیست ؟ + مزایای استفاده از آن

کود خشک همه گیاهان حتی گیاهان آپارتمانی برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند .... read more

کود حیوانی چیست ؟ | بهترین زمان استفاده

کود حیوانی فضولات دامی حاوی مقادير قابل توجهی عناصر غذايی می باشد . در ادامه... read more

کود سبز چیست | زمان مصرف و نحوه تهیه

کود سبز استفاده از کود سبز ، يکي از راه هاي افزايش ماده آلي خاک... read more